Polityka Prywatności

Zasady korzystania ze strony internetowej

Zanim przeczytasz tutaj formalny tekst o zasadach korzystania ze strony BaleiDetale.pl, chciałbym Cię  nieco wprowadzić  w tajniki słowem bezpośrednio ode mnie:

Piszę treści wraz z całym zespołem BaleiDetale.pl w przekonaniu, że ułatwią Tobie podejmowanie decyzji przy budowie domu z bali.

Niemniej jednak, jak już pewnie sam zauważyłeś (a jeśli nie, to z pewnością się o tym przekonasz), że budowa domu to szereg zdarzeń, ludzi, których spotkasz na swojej drodze i zmiennych, które czasem pojawiają się sporadycznie, a które wpływają na kolejne Twoje decyzje.

Nie da się napisać 1 dobrej recepty na budowę domu z bali. Każda budowa jest inna. To wynika z tego, że każdy z nas jest inny, różnimy się poglądami, czy charakterem. Dokładnie ten sam dom wybudowany 2m dalej, ale przez inną osobę, może generować inne problemy.

Z moim wieloletnim doświadczeniem wiem, że nawet szczegółowe instrukcje przekazywane bezpośrednio Inwestorowi, nie zawsze dają oczekiwane rezultaty, bo:

 • Inwestor niekoniecznie musi znać się na rzeczy, więc przekazywane informacje ulegają zniekształceniu w realu, w ferworze walki na budowie,
 • Presja fachowców, kontaktujących się z Tobą twarzą w twarz jest na tyle duża, że finalnie budowa toczy się tak, jak oni tego chcą, a nie jak Ty to sobie zaplanowałeś i według tego, co tu przeczytałeś. Moim zadaniem są starania, aby do takich sytuacji nie dopuszczać, niemniej jednak to Ty finalnie podpisujesz umowę, wypłacasz pieniądze fachowcom, komunikujesz się z nimi. Stąd to, jak budowa przebiega, bardzo mocno zależy od Ciebie,
 • Inwestorzy mają często za dużo spraw na głowie i po prostu są przytłoczeni nawałem informacji. Więc istotne kwestie uciekają czasem z głowy, co jest zrozumiałe. Narzędzia, jakie tu udostępniam mają temu zapobiegać, lecz znów finalnie to od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz!

Pełną odpowiedzialność za moje działania mogę wziąć tylko wtedy, kiedy osobiście nadzoruję całą budowę i mam wpływ na wszystkie podejmowane decyzje, mam nadzieję, że mnie rozumiesz. To nie wynika ze ślepej chęci zabezpieczenia swojego interesu, a z doświadczenia i znajomości realiów budowy domów. Wiedząc jak sprawy się mają, to co napisałem powyżej, musi zostać wyraźnie powiedziane, co czynię – Sławek Witiw


Strona internetowa BaleiDetale.pl oraz BaleiDetale.pl/sklep, dalej zwane „Strona internetowa”, jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem, a firmą BaleiDetale.pl Sp. z o.o.,  jako administratorem strony internetowej w chwili jej użytkowania.

Informacje dotyczące użytkowania:

Strona internetowa BaleiDetale.pl oraz BaleiDetale.pl/sklep jest wykonana i obsługiwana z dbałością o niezawodność oraz stałą dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. BaleiDetale.pl  Sp. z o.o. nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu użytkownika do Internetu. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na niniejszej Stronie internetowej usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o nadchodzącej zmianie. W przypadku, gdy informacje przedstawione na przedmiotowej Stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść, ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

BaleiDetale.pl Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na Stronie internetowej informacjami.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, Użytkownik uznaje obowiązujące na niej ogólne warunki użytkowania. W przeciwnym razie, prosimy o zaprzestanie przeglądania Strony internetowej i niekorzystanie z niej. W przypadku, gdy ogólne warunki handlowe Użytkownika są sprzeczne z warunkami przedstawionymi na niniejszej Stronie internetowej, uznaje się, iż warunki handlowe nie obowiązują, a BaleiDetale.pl kwestionuje ich stosowanie.

BaleiDetale.pl upoważnia Użytkownika do przeglądania przedmiotowej Strony internetowej i do pobierania jej fragmentów pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki użytkowania Strony internetowej oraz prawa firmy BaleiDetale.pl Sp. z o.o., w tym w szczególności prawa autorskie do przedmiotowej Strony internetowej. Użytkownik nie jest upoważniony do przetwarzania niniejszej Strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online, czy offline, czyli po pobraniu danych, jak również do przekazywania osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących Strony internetowej BaleiDetale.pl lub jej fragmentów. Każde nadużycie korzystania z niniejszej Strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia BaleiDetale.pl jest uprawnione do zakazania Użytkownikowi dalszego korzystania ze Strony internetowej, do konfiskaty i zniszczenia danych oraz informacji pochodzących z niniejszej Strony internetowej, oraz dochodzenia odszkodowania za spowodowane powyższym szkody.

Każde przetwarzanie danych i informacji pochodzących z przedmiotowej Strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, materiałów graficznych lub filmów i inne zaniedbania podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem, w znaczeniu Ustawy o ochronie konsumentów i nie podlega zapisom Ustawy o ochronie konsumentów, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z przedmiotowej Strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

BaleiDetale.pl zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej oraz prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.


Zarządzanie danymi osobowymi

Korzystanie z przedmiotowej Strony internetowej nie zobowiązuje Użytkownika do podawana żadnych danych osobowych. Celem statystycznej analizy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące dostawcy usług internetowych Użytkownika oraz odwiedzone przez niego strony internetowe. Jako Użytkownik Internetu pozostajesz anonimowy dla BaleiDetale.pl

W przypadku, gdy któraś funkcja Strony internetowej, jak np. formularz kontaktowy, komentarze, zapis na newsletter, e-book, szkolenie/spotkanie on-line, zakup produktów wymaga podania osobistych danych lub danych firmowych (np. adresy e-mail, nazwiska, adresy), to skorzystanie z tej funkcji oraz ujawnianie tych danych ze strony Użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. BaleiDetale.pl może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (na podstawie odrębnych umów) w imieniu i na rzecz Baleidetale.pl w związku z prowadzeniem działalności lub obsługą systemów informatycznych. Ponadto BaleiDetale.pl może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, takim jak organy administracji publicznej, sądy o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w określonym na Stronie internetowej oraz w niniejszej Polityce prywatności celu, w ramach obowiązujących przepisów. W celu uzyskania informacji lub złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@baleidetale.pl

Newsletter/Zapis przy Bezpłatnym E-booku/Zapis na Spotkanie/Szkolenie

O ile wyraziłeś na to zgodę (zapis do newslettera, na szkolenie, pobranie bezpłatnego e-booka itp.), podany przez Ciebie adres email
będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów BaleiDetale.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np.
poprzez napisanie wiadomości e-mail na biuro@baleidetale.pl
Dane te przechowuję w systemie GetResponse (do czego on służy opisane jest poniżej).

Komentarze

Dodając komentarz na stronie BaleiDetale.pl oraz BaleiDetale.pl/sklep, nie zostaniesz automatycznie zapisany na mailing marketingowy. Wyrażenie zgody jest konieczne, aby móc obsłużyć Twój komentarz (np. odpowiedź na Twój komentarz, moderowanie czy możliwość zachowania go na stronie poprzez WordPress, czy dostawcę hostingu LH.pl).

Formularz Kontaktowy

Pisząc do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy nie zostaniesz automatycznie zapisany na mailing marketingowy. Taką zgodę musisz jednak wyrazić, abym mógł odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie. Informacje marketingowe mogę Tobie przesłać, jeśli odpowiedź ta będzie tego wymagać. Dane przechowywane są na skrzynce e-mail w LH.pl w celach zarządzania pocztą e-mail (odbiór i wysyłka e-maili). Dane te nie są nigdzie udostępniane.

Baza Fachowców/Polecenia specjalistów

Pozostawiając dane w tym miejscu wyrażasz zgodę na to, aby Twoje przesłane dane zostały przekazane do firm, w których Twoje zapytanie zostanie zrealizowane. Podobnie sprawa się ma kiedy przekazujesz mi takie zapytanie innymi drogami komunikacji, np. mailowo, telefonicznie itd.

BaleiDetale.pl/sklep

Podane dane podczas składania zamówienia na baleidetale.pl/sklep są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia (wysyłki produktu, czy wystawienia faktury). Nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej dobrowolnej zgody!

Rezerwując u mnie konsultację nie zostaniesz automatycznie zapisany na mailing marketingowy. Taką zgodę wyrażasz, ale służy ona jedynie możliwości obsługi Twojego zgłoszenia. Podanie danych w przypadku konsultacji jest konieczne, abym mógł ją dla Ciebie zrealizować.  Niemniej jednak, w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie mogę przesłać Tobie informacje marketingowe, jeśli odpowiedź na Twoje zgłoszenie będzie tego wymagała.


Polityka Cookies i polityka prywatności

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, stanowiący narzędzie firmy Google Inc. („Google”), służący do analizy statystyk stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkowników stron internetowych, umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej (w tym adresu IP Użytkownika) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje celem analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika Strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz celem tworzenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie i o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zabezpieczyć się przed zainstalowaniem cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej. W takim przypadku może dojść do ograniczenia niektórych funkcji przedmiotowej Strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu.

Strona internetowa BaleiDetale.pl używa Google Analytics oraz cookies wyłącznie, aby optymalizować ofertę firmy oraz wygląd Strony internetowej tak, by spełnić oczekiwania jej Użytkowników.

Pliki cookies pomagają BaleiDetale.pl:

 • stale rozwijać i ulepszać Stronę internetową dla spełnienia oczekiwań jej Użytkowników,
 • dopasowywać ofertę i usługi do preferencji Użytkownika,
 • zwiększać szybkość i bezpieczeństwo Strony internetowej.

BaleiDetale.pl nie używa cookies do:

 • przekazywania lub sprzedaży identyfikowalnych danych osobowych osobom trzecim,
 • płacenia prowizji sprzedażowych,
 • gromadzenia identyfikowalnych danych osobowych (bez wyrażonej zgody Użytkownika),
 • gromadzenia danych wrażliwych (bez wyrażonej zgody Użytkownika).

Użytkownik, który decyduje się na przeglądanie Strony internetowej BaleiDetale.pl, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na Politykę prywatności BaleiDetale.pl, w tym Politykę cookies. W przypadku, gdy użytkownik chciałby przeglądać przedmiotową Stronę internetową, ale chciałby wyłączyć cookies, poniżej przedstawiamy sposoby na blokadę cookies w różnych przeglądarkach internetowych.


Blokowanie cookies

Google Chrome

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w Google Chrome, należy wejść w „Ustawienia” oraz „Właściwości Internet”.

W sekcji „Prywatność” znajdują się opcje blokowania cookies na kilka sposobów:

 • blokowania cookies firm, które nie mają skróconych zasad polityki prywatności,
 • blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego wyraźnej zgody,
 • blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego domniemanej zgody.

Mozilla Firefox

Aby zablokować pliki cookie lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Firefox, należy przejść do „Opcje”, a następnie do „Prywatność i zabezpieczenia”.

Jako, że przeglądarka Firefox domyślnie akceptuje pliki cookies, w sekcji „Historia” należy wybrać opcję „Użyj ustawień Użytkownika dla historii”. Pojawią się wówczas dodatkowe opcje, w których Użytkownik może odznaczyć opcję „Akceptowanie cookies”, co spowoduje ich blokadę.

W tym samym miejscu można również ustawić wyjątki akceptowania cookies: wskazać z których stron internetowych cookies mogą być zapisywane oraz jak długo mogą być przechowywane.

Można także wyświetlić listę zapisanych plików cookies i ręcznie usunąć niechciane, lub usunąć całą ich historię.

Safari

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Safari, Użytkownik najpierw musi sprawdzić, z jakiej wersji Safari korzysta, ponieważ ustawienia cookies różnią się między wersjami tej przeglądarki.

W Safari 5.0 lub wcześniejszych wersjach należy kliknąć „Preferencje”, następnie „Zabezpieczenia” i „Akceptuj pliki cookie”.

Dostępnych jest kilka ustawień cookies: blokujące zawsze, blokujące wyłącznie przeglądane strony lub brak ograniczeń.

W Safari 5.1 i późniejszych należy przejść do „Preferencje”, następnie „Prywatność” i „Zablokuj pliki cookie”. W sekcji „Zablokuj pliki cookie” do wybrania są następujące opcje: „Zawsze”, „Nigdy”, lub „Od osób trzecich i reklamodawców”.

Internet Explorer

Aby zablokować cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Internet Explorer, należy wybrać „Narzędzia” (lub ikonę koła zębatego), następnie „Opcje internetowe” i „Prywatność”.

W tej lokalizacji można wybrać spośród kilku ustawień zabezpieczeń:

 • „Zaakceptuj wszystkie pliki cookies”,
 • „Zablokuj wszystkie pliki cookies”,
 • lub moderować ustawienia, które wpływają na przechowywanie plików cookies, w oparciu o prywatność lub analizę tego, czy osoby trzecie mogą się skontaktować się z Użytkownikiem strony internetowej bez jego wyraźnej zgody.


Inne technologie przetwarzające dane:

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz inne technologie wspierające działalność Administratora BaleiDetale.pl:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 • logi serwera – korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • LH.pl Sp. z o.o.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, KRS 0000503852 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, pełna treść polityki prywatności znajduje się tutaj,
 • IFIRMA SAGrabiszyńska 241 B53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572, KRS: 0000281947  – w celu korzystania z systemu iFirma, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu, pełna treść polityki prywatności znajduje się tutaj,
 • TAXEDO Justyna Polakowska ul. Na Ostrowiu, nr 3, 80-873 Gdańsk, NIP 6472438043 – w celu prowadzenia księgowości,
 • Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, NIP: 113-256-73-65 – celem obsługi kurierskiej,
 • JB Business Group sp. z o.o. , 50-262 Wrocław, Ul. Jedności Narodowej  55-57/7 NIP 8982250687 – w celu obsługi strony www oraz programu do mailingu.
 • system GetResponse Sp. z o.o. Gdańsk Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, NIP 9581468984, KRS 0000187388, służący do wysyłania informacji mailowej w ramach zapisu na newsletter, zapisu i pobrania bezpłatnego e-booka, zapisu na bezpłatne szkolenia/spotkania on-line, obsługi samych szkoleń/spotkań on-line, badania ruchu na stronie i zachowań użytkowników, w tym wysyłanie informacji mailowych po dokonaniu odpowiednich zdarzeń przez użytkownika strony, pełny opis polityki prywatności znajduje się tutaj,
 • obsługa płatności na sklepie PayPro S.A.  świadczący Usługę płatności na rzecz  Baleidetale.pl sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Administratorem danych osobowych jest BaleiDetale.pl Sp. z o.o.,  z siedzibą ul. Dobra 6-8/19, 53-678 Wrocław, adres do korespondencji i przechowywania danych: BaleiDetale.pl Sp. z o.o. ul. Dobra 6-8/19, 53-678 Wrocław

e-mail biuro@baleidetale.pl


Przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
– zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnychdanych osobowych;
– zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi informacji;
– do wywiązania się z prawnego obowiązku;
– z uwagi na względy interesu publicznego;
– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
– prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
– nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
– zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
– zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (biuro@baleidetale.pl).

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.


W celu zmiany danych, ich poprawy, usunięcia danych lub anulowania subskrypcji prosimy napisać do nas e-mail na biuro@baleidetale.pl